Verbit

Italian kielessä verbit jaetaan kolmeen taivutusluokkaan eli konjugaatioon. Nämä verbiryhmät määräytyvät infinitiivin päätteen tunnusvokaalin mukaan.

1. konjugaatio are-päätteinen infinitiivi parlare puhua
2. konjugaatio ere-päätteinen infinitiivi scrivere kirjoittaa
3. konjugaatio ire-päätteinen infinitiivi partire lähteä

Verbeillä on kuusi persoonia eli yhtä monta kuin persoonapronomineja. Verbi taipuu subjektinsa mukaan:

cantare - laulaa
yks. 1.
(io) cant-o
(minä) laula-n
yks. 2.
(tu) cant-i
(sinä) laula-t
yks. 3.
(egli) cant-a
hän laula-a
mon. 1.
(noi) cant-iamo
(me) laula-mme
mon. 2.
(voi) cant-ate
(te) laula-tte
mon. 3.
(essi) cant-ano
he laula-vat

Tempuksia on kahdeksan: neljä yksinäistempusta ja neljä liittotempusta.

Yksinäistempukset
Liittotempukset
presente
preesens
passato prossimo
perfekti
imperfetto
imperfekti
trapassato prossimo
pluskvamperfekti
passato remoto
trapassato remoto
futuro semplice
futuuri
futuro anteriore
liittofutuuri

Liittotempukset muodostuvat essere- tai avere-apuverbistä ja pääverbin perfektipartisiipista.

Moduksia on seitsemän. Ne jaetaan kahteen eri luokkaan: finiitti- eli persoonamuotoihin ja infiniittimuotoihin.

Finiittimuodot
Infiniittimuodot
indicativo
indikatiivi
infinito
infinitiivi
congiuntivo
konjunktiivi
participio
partisiippi
condizionale
konditionaali
gerundio
gerundi
imperativo
imperatiivi
 
www.finlandese.net 2000 - 2005
Valid HTML 4.01!
Valid CSS!
Collegamenti

stampa Tulostettava versio