Substantiivit
Suku

Italian kielessä substantiivit jaetaan kahteen luokkaan kieliopillisen suvun mukaan: maskuliinisukuisiin ja feminiinisukuisiin.

Useimmat o-päätteiset substantiivit ovat maskuliineja:
fratello (veli), toro (sonni), tetto (katto).

Feminiinit päättyvät tavallisesti a-vokaaliin:
sorella (sisar), gallina (kana), strada (tie).

Poikkeuksia on kuitenkin paljon, esim. poeta (runoilija) ja problema (ongelma) ovat maskuliineja, mano (käsi) ja radio (radio) ovat feminiinejä.

Substantiivit, jotka päättyvät muuhun vokaaliin, voivat olla maskuliineja tai feminiinejä.
Maskuliinejä ovat esimerkiksi padre (isä), leone (leijona), ponte (silta), brindisi (malja).
Feminiinejä ovat: madre (äiti), cenere (tuhka), crisi (kriisi), gru (kurki).

Substantiivit, joiden sanapaino on viimeisellä tavulla, ovat maskuliineja tai feminiinejä. Maskuliineja ovat esimerkiksi caffè (kahvi), tabù (tabu). Feminiinejä ovat: bontà (hyvyys), virtù (hyve).

Konsonanttipäätteiset substantiivit ovat maskuliineja:
film (elokuva), sport (urheilu), tram (raitiovaunu).

Feminiinimuodot muodostetaan usein johtimilla:

maskuliini
feminiini
-o amico ystävä -a amica ystävätär
ragazzo poika -a figlia tyttö
gallo kukka -ina gallina kana
-a duca herttua -essa duchessa herttuatar
-e signore herra -a signora rouva
infermiere sairaanhoitaja -a infermiera sairaanhoitajatar
conte kreivi -essa contessa kreivitär
eroe sankari -ina eroina sankaritar
-tore attore näyttelijä -trice attrice näyttelijätär
dottore lääkäri -essa dottoressa naislääkäri

Muutaman substantiivin maskuliinimuoto on täysin erilainen kuin feminiinimuoto.

maskuliini
feminiini
uomo mies donna nainen
fratello veli sorella sisar
frate munkki suora nunna
padre isä madre äiti
padrino kummisetä madrina kummitäti
toro sonni mucca lehmä
montone pässi pecora uuhi

Luku

Italian kielessä on kaksi lukua, yksikkö ja monikko.
Monikossa on yleensä kaksi eri tunnusta: i ja e.
Loppuvokaali vaithuu tavallisesti i:ksi maskuliinisukuisissa ja e-päätteisissä substantiiveissa. Monikko muodostetaan e-tunnuksella a-päätteisissä feminiinisukuisissa substantiiveissa.

Substantiivien monikkomuodot jaetaan neljään luokkaan yksikön loppuvokaalijn mukaan.

1. luokka: a-päätteiset substantiivit
yksikkö   mokikko  
-a poeta (maskuliini) -i poeti runoilija / runoilijat
casa (feminiini) -e case talo / talot
-ca duca (maskuliini) -chi duchi herttua / herttuat
amica (feminiini) -che amiche ystävätär / ystävättäret
-ga stratega (maskuliini) -ghi strateghi strategi / strategit
paga (feminiini) -ghe paghe palkka / palkat
-cia farmacia painollinen i -cie farmacie apteekki / apteekit
roccia painoton i -ce rocce kallio / kalliot
-gia bugia painollinen i -gie bugie valhe / valheet
spiaggia painoton i -ge spiagge ranta / rannat

Huom! ala (siipi), ali (siivet), arma (ase), armi (aseet)

2. luokka: o-päätteiset substantiivit
yksikkö   mokikko  
-o lupo (maskuliini) -i lupi susi / sudet
mano (feminiini) -i mani käsi / kädet
-co banco paino toiseksi viimeisellä tavulla -chi banchi penkki / penkit
parroco paino kolmanneksi viimeisellä tavulla -ci parroci kirkkoherra / kirkkoherrat
-go lago paino toiseksi viimeisellä tavulla -ghi laghi järvi / järvet
asparago paino kolmanneksi viimeisellä tavulla -gi asparagi parsa / parsat
-io zio painollinen i -ii zii setä / sedät
operaio painoton i -i operai työmies / työmiehet

co- ja go-päätteiset substantiivit ovat usein epäsäännöllisiä: amico (ystävä), amici (ystävät); greco (kreikkalainen), greci (kreikkalaiset); incarico (tehtävä), incarichi (tehtävät); obbligo (velvollisuus), obblighi (velvollisuudet).

Huom! uomo (mies), uomini (miehet)

3. luokka: e-päätteiset substantiivit
yksikkö   mokikko  
-e barbiere (maskuliini) -i barbieri parturi / parturit
luce (feminiini) -i luci valo / valot
-ie serie   -ie serie sarja / sarjat

Huom! bue (härkä), buoi (härät); moglie (vaimo), mogli (vaimot)

4. luokka: taipumattomat substantiivit
 
yksikkö
monikko
substantiivit, joissa paino on viimeisellä tavulla città kaupunki città kaupungit
virtù hyve virtù hyveet
i-päätteiset substantiivit crisi kriisi crisi kriisit
u-päätteiset substantiivit gru kurki gru kurjet
konsonanttipäätteiset substantiivit film elokuva film elokuvat
yksitavuiset substabtiivit re kuningas re kuninkaat

Muutamalla substantiivilla on vain yksikkömuoto: fame (nälkä), sete (jano), pietà (sääli), prole (jälkikasvu).
Muilla substantiveilla on vain monikkomuoto: nozze (häät), pantaloni (housut), forbici (sakset).

Muutamalla substantiivilla on kaksi monikkomuotoa:

braccio haara / käsivarsi bracci haarat
braccia käsivarret
membro jäsen / raaja membri jäsenet
membra raajat
muro seinä muri seinät
mura muuri
www.finlandese.net 2000 - 2005
Valid HTML 4.01!
Valid CSS!
Collegamenti

stampa Tulostettava versio