Home > Grammatica > Congiunzioni > Congiunzioni subordinative
Congiunzioni subordinative
Alistuskonjunktiot
Le congiunzioni subordinative sono parti invariabili del discorso che servono ad unire tra loro due proposizioni, una delle quali è dipendente dall'altra.

että che
Hän sanoi, että sinä soitit minulle Ha detto che mi hai telefonato
 
ett/en, -et, -ei, -emme, -ette, -eivät che non
Tiedän, ettet sinä lähde So che non partirai


kun quando
En muista, kun juna saapuu Non mi ricordo quando arriva il treno
 
kunnes finché
Katsoin televisiota, kunnes nukahdin Ho guardato la televisone finché mi sono addormentato
 
ennen kuin prima che
Kerro, mitä tapahtui, ennen kuin saavuin tänne Raccontami cos'é successo prima che arrivassi qui

koska perché, poiché
En mennyt kouluun, koska olen flunssassa Non sono andato a scuola perché ho l'influenza

jotta affinché
Puhu kovempaa, jotta kaikki kuulevat Parla più forte affinché tutti sentano

niin että così che
Sataa niin paljon, että jään kotiin Piove così tanto che rimmarrò a casa

vaikka anche se, benché
Hän ei soitti minulle, vaikka hän oli luvannut Non mi ha telefonato anche se lo aveva promesso
   
joskin (joskaan) benché
Hän puhuu ruotsia, joskin hän ymmärtää myös suomea Parla svedese benché capisca anche il finlandese
   
jos kohta sebbene, benché

jos se
Sano, jos tarvitset jotain Dimmi se ti serve qualcosa
   
joll/en, -et, -ei... se non
ell/en, -et, -ei...
Tulen huomenna, jollen ehdi tänään Vengo domani se non ce la faccio oggi

kuin come
   
niin kuin come se
Hän käyttäytyy niin kuin hän ei tietäisi mitään Si comporta come se non sapesse nulla
   
ikään kuin come se
Hän puhuu ikään kuin hän tietäisi jotakin Parla come se sapesse qualcosa
   
kuten come
Tein kuten sanoit Ho fatto come hai detto
   
mikäli per quanto
Mikäli tiedän, hän ei osaa saksaa Per quanto ne so lui non sa il tedesco
www.finlandese.net 2000 - 2005
Valid HTML 4.01!
Valid CSS!
Collegamenti

stampa Stampa questa pagina

Congiunzioni
Congiunzioni coordinative
Congiunzioni subordinative