Vocaboli

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A

B

C

D

E


eli invar.
  (cong.) cioè

entä invar.
  (cong.) e

F

G

H


hauska hausk|a, -an, -aa, -ojen, -oja
  (agg.) piacevole

hyvä hyv|ä, -n, -ää, -ien, -iä
  (agg.) buono, gentile, caro

I


ilta il|ta, -lan, -taa, -tojen, -toja
  (sost.) sera

istuin istui|n, -men, -nta, -mien, -mia
  (sost.) sedile

italia italia, -n, -a
  (sost.) italiano (lingua)

italialainen italialai|nen, -sen, -sta, -sien, -sia
  (agg./sost.) italiano

J


ja invar.
  (cong.) e

K


-kin invar.
  (suff.) anche

-ko/-kö invar.
  particella interrogativa

kaikki kaik|ki, -en, -kea, -kien, -kia
  (agg. indef .) tutto, tutti

kapteeni kapteen|i, -in, -ien, -eja
  (sost.) capitano

kiinnittää kiinnit|än, -ti, -tänyt, -ettiin
  (vb.) fissare, allacciare

kuka kuka, kenen, ketä, ketkä, keiden, keitä
  (pron. inter.) chi

kyllä invar.
  (avv.) sì, certo

L


lento len|to, -non, -toa, -tojen, -toja
  (sost.) volo

lentoaika lentoa|ika, -jan, -ikaa, -ikojen, -ikoja
  (sost.) durata del volo

M


-mme invar.
  (suff. poss.) nostro

matka matk|a, -an, -aa, -ojen, -oja
  (sost.) viaggio

matkustaja matkustaj|a, -an, -aa, -ien, -ia
  (sost.) viaggiatore, passeggero

mikä mikä, minkä, mitä
  (pron. inter .) che, quale

minä minä, minun, minua
  (pron. pers.) io

minuutti minuut|ti, -in, -tia, -tien, -teja
  (sost.) minuto

moi invar.
  (escl.) ciao

N


-ni invar.
  (suff. poss .) mio

nimi nim|i, -en, -eä, -ien, -iä
  (sost.) nome

nostaa nost|an, -i, -anut, -ettiin
  (vb.) alzare, sollevare

O


olla olen, oli, ollut, oltiin
  (vb.) essere

P


pystyasento pystyasen|to, -non, -toa, -tojen, -toja
  (sost.) posizione eretta

pyytää pyy|dän, -si, -tänyt, -dettiin
  (vb.) chiedere, pregare
  pyydä jtak (part.) jklta (abl.): chiedere qualcosa a qualcuno
  pyydä jkta (part.) tekemään jtak (part.): pregare qualcuno di fare qualcosa

päivä päiv|ä, -n, -ää, -ien, -iä
  (sost.) giorno

Q

R

S


-si invar.
  (suff.poss.) tuo

selkänoja selkänoj|a, -an, -aa, -ien, -ia
  (sost.) schienale

sinä sinä, sinun. sinua
  (pron. pers .) tu

suomalainen suomalai|nen, sen, sta, -sien, -sia
  (agg./sost.) finlandese

T


te te, teidän, teitä
  (pron. pers.) voi, Lei

terve terve, -en, -ttä, -iden, -itä
  (sost.) salute; (escl.) salve

tervetuloa invar.
  (escl.) benvenuto

toivottaa toivot|an, -ti, -tanut, -ettiin
  (vb.) augurare

tunti tun|ti, -nin, -tia, -tien, -teja
  (sost.) ora

turvavyö turvav|yö, -yön, -yötä, -öiden, -öitä
  (sost.) cintura di sicurezza

tutustua tutustu|n, -i, -nut, -ttiin
  (vb.) incontrare, conoscere

työ t|yö, -yön, -yötä, -öiden, -öitä
  (sost.) lavoro

täällä invar.
  (avv.) qui

tämä tämä, tämän, tätä (nämä, näiden, näitä)
  (agg. dim.) questo

tässä invar.
  (avv.) qui

U

V


vai invar.
  (cong.) o, oppure
  vai mitä?: non è vero?

virolainen virolai|nen, -sen, sta, -sien, -sia
  (agg./sost.) estone

W

X

Y

Z

Å

Ä

Ö

www.finlandese.net 2000 - 2005
Valid HTML 4.01!Valid CSS!